CZŁONKOSTWO

Członkostwo w Mławskiej Grupie Strzeleckiej PIECHUR jest dobrowolne. Członkiem może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, lub osoba nieletnia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W swoich strukturach PIECHUR zrzesza aktualnych oraz byłych członków służb mundurowych, rekonstruktorów, a także cywili – przede wszystkim pasjonatów broni strzeleckiej i lokalnej historii. Naszą misją jest propagowanie patriotyzmu, sportu, aktywnego spędzania czasu wolnego, bezpiecznego posługiwania się bronią palną i rozwój takich dyscyplin jak strzelectwo, sporty walki, samoobrona.

Żeby dołączyć do stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, uiścić opłatę wpisową oraz składkę członkowską. Członkostwo upoważnia do korzystania ze strzelnicy na preferencyjnych warunkach, opieki przez naszych instruktorów podczas treningu strzeleckiego oraz brania udziału w eventach organizowanych przez stowarzyszenie.  Każdy członek po spełnieniu formalności może także ubiegać się o pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich. Wypełnioną deklarację należy wysłać   na adres siedziby, bądź wręczyć ją osobiście. 

Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy

Nr rachunku:
90 1870 1045 2083 1057 2645 0001

W tytule przelewu należy wpisać:
– WPISOWE Imię i nazwisko nowego członka
Natomiast jeśli chodzi składki członkowskie to:
– SKŁADKA za rok….imię i nazwisko

POBIERZ DEKLARACJĘ