CZŁONKOSTWO

Członkostwo w Mławskiej Grupie Strzeleckiej PIECHUR jest dobrowolne. Członkiem może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne. W swoich strukturach PIECHUR zrzesza aktualnych oraz byłych członków służb mundurowych, rekonstruktorów, a także cywili – przede wszystkim pasjonatów broni strzeleckiej i lokalnej historii. Naszą misją jest propagowanie patriotyzmu oraz bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

Żeby dołączyć do stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, uiścić opłatę wpisową [ cennik tutaj ].  Członkostwo upoważnia do bardziej zaawansowanych szkoleń strzeleckich z udziałem naszych wykwalifikowanych instruktorów strzelectwa sportowego, bojowego i dynamiczno-praktycznego.  Co więcej, dzięki temu, że członek zwyczajny przynależy do naszego stowarzyszenia, może ubiegać się o pozwolenie na broń w celach kolekcjonerskich. Wypełnioną deklarację należy wysłać na adres siedziby, bądź wręczyć ją osobiście na naszych szkoleniach. 

Nr rachunku:
90 1870 1045 2083 1057 2645 0001

W tytule przelewu należy wpisać:
– WPISOWE Imię i nazwisko (w przypadku pojedyńczego członka);
– WPISOWE Imiona i nazwisko małżonków (w przypadku małżeństw);

Natomiast jeśli chodzi składki członkowskie to:
– SKŁADKA miesiąc/rok Imię i nazwisko

POBIERZ DEKLARACJĘ