CENNIK

UCHWAŁA NR 01/2019

z dnia 18.06.2019

(w sprawie ustalenia składek członkowskich w roku 2019 obowiązujących do odwołania przez Zarząd)

Zarząd Mławska Grupa Strzelecka „PIECHUR” jednogłośnie podjął uchwałę nr 01/01/2019 o wysokości składek członkowskich za rok 2019, oraz terminie opłacania składek i jednorazowej opłaty wpisowej nowego członka.

§1
Ceny składek miesięcznych oraz wpisowego dla pojedyńczego członka i małżeństw.

Członek pojedyńczy:
Składka członkowska za jeden miesiąc wynosi: 30zł
Jednorazowa opłata wpisowa nowego członka: 100zł

Małżeństwo:
Składka członkowska za jeden miesiąc wynosi: 50zł (za dwie osoby)
Jednorazowa opłata wpisowa za małżeństwo wynosi: 160zł (za dwie osoby)

§2
Termin opłacania składek.

Składkę należy opłacać do 15-tego dnia każdego miesiąca. W przypadku braku możliwości opłaty w terminie wymagane jest podanie do Zarządu z prośbą o przesunięcie terminu wpłaty składki. W szczególnych przypadkach osoba za zgodą Zarządu może być Zwolenia z opłaty członkowskiej.

§3
Inne postanowienia.

Nie uiszczanie opłat z tytułu miesięcznych składek członkowskich w ciągu trzech miesięcy, powoduje automatyczne usunięcie członka ze stowarzyszenia. Istnieje wtedy możliwość uiszczania składki za kilka miesięcy włącznie za podaniem do Zarządu tytułem wielomiesięcznej składki członkowskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19.06.2019.