O NAS

Mławska Grupa Strzelecka PIECHUR powstała w marcu 2019 roku. Jest stosunkowo nową grupą osób powstałą na potrzeby promocji bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz upamiętnienia bohaterów bitwy pod Mławą . Stowarzyszenie to zrzesza w swoich strukturach sympatyków przede wszystkim broni palnej, aktualnych oraz byłych członków służb mundurowych, cywili oraz rekonstruktorów wydarzeń historycznych np. Bitwy Mławskiej z 1939 roku. Każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który nie był i nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Może ubiegać się o członkostwo w stowarzyszeniu, dzięki któremu ułatwi to proces ubiegania się o pozwolenie na broń o charakterze kolekcjonerskim.