Bezpieczeństwo na strzelnicy

Poznaj podstawowe 4 zasady bezpieczeństwa, obowiązujące na każdej strzelnicy i podczas obsługi broni palnej. Dzięki temu nikomu nic się stanie, niedobrego nie stanie.

B.L.O.S. bo o tym mowa, to skrót od słów Broń, Lufa, Otoczenie, Spust. Ich dokładne wyjaśnienie przeczytasz poniżej.

Broń – każdą broń należy zawsze traktować jako załadowaną.

Lufa – powinna być skierowana tylko i wyłącznie w kierunku celu, kulochwytu, w powietrze lub pod kątem 45 stopni w ziemię. Najprościej wyobrazić sobie „atomowy” laser, który niszczy wszystko na swoim celu.

Otoczenie – zanim oddasz strzał sprawdź otocznie, czy nikt nie znajduje się na linii strzału

Spust – palec trzymaj zawsze poza językiem spustowym. Połóż dopiero wtedy, gdy jesteś gotów do oddania strzału, a lufa skierowana jest w kierunku kulochwytu na wyznaczonej linii ognia.